DEKLARACJA POPARCIA

W dniu 30.07.2015 r. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podpisał Deklarację poparcia „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, wyrażając tym samym wolę pełnego wdrożenia zawartych w nich zasad w wewnętrzne strategie Uczelni.

 

Deklaracja poparcia (PDF)