ANALIZA WEWNĘTRZNA

Przeprowadzeniem wewnętrznej analizy, która miała na celu porównanie istniejących w Uczelni procedur oraz stosowanych praktyk z zapisami „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” zajął się Zespół ds. Logo HR Excellence in Research powołany Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nr 60/2016 z dnia 13.05.2016 r.

 

Analiza wewnętrzna (PDF)