ZESPÓŁ DS. LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH

W celu wdrożenia w Uczelni Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników, a także przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania Logo HR Excellence in Research, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzeniem nr 60/2016 z dnia 13.05.2016 r. powołał zespół ds. Logo HR Excellence in Research.

 

 

 

W pracach Zespołu uczestniczyło 19 osób – przedstawicieli społeczności akademickiej Uczelni w tym pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli akademickich, pracowników działów administracyjnych. Jako obserwator w pracach zespołu uczestniczył także Kierownik Działu Kontroli i Audytu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

    

 

Zespół co 6 miesięcy będzie także prowadził monitoring realizacji w Uczelni zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników, w celu oceny progresu w wykonywaniu zaplanowanych zadań.