STRATEGIA HR

Strategia HR Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SUM została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy spójności funkcjonowania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z zapisami „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, w celu wytyczenia kierunków działań prowadzących do pełnej implementacji zapisów Karty i Kodeksu w politykę wewnętrzną Uczelni.

 

Strategia HR (PDF)