Raport z pierwszego posiedzenia ZESPOŁU DS. LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH

MONITORING DZIAŁAŃ WDRAŻAJĄCYCH STRATEGIĘ

W dniu 25.01.2018 r. odbyło się pierwsze, po przyznaniu Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach LOGO HR,  spotkanie Zespołu ds. Logo HR monitorujące postęp zaplanowanych działań w ramach Strategii HR .

Podczas spotkania ustalono, iż wykonywanie zaplanowanych działań powinno odbywać się w sposób szczegółowy i odpowiednio udokumentowany.

Po dokonanej analizie przesłanych przez poszczególne Jednostki  sprawozdań z realizowanych zadań, Zespół uznał za konieczne wystosowanie informacji do Kierowników Jednostek, w sprawie działań, które w opinii Zespołu należy poprawić.  Działania wymagające uzupełnienia dotyczyły obszarów: zasady etyczne i zawodowe oraz rekrutacji.