Raport z drugiego posiedzenia ZESPOŁU DS. LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH

MONITORING DZIAŁAŃ WDRAŻAJĄCYCH STRATEGIĘ

W dniu 20.09.2018 r. odbyło się drugie  spotkanie Zespołu ds. Logo HR monitorujące postęp zaplanowanych działań w ramach Strategii HR .

Podczas spotkania został zaakceptowany przez Zespół wzór certyfikatu dotyczący uczestnictwa naukowców w cyklu szkoleń z zakresu etyki.

Przedmiotem dyskusji była również zasadność publikowania prac naukowców SUM w trybie Open Access tj . otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych (artykułów, książek oraz wszystkich innych materiałów) w sieci, który zakłada wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego. Pełny dostęp do Open Access jest niezwykle korzystny zarówno dla publikujących jak i odbiorców treści naukowych. Ponadto Open Access  przyniesie korzyści dla SUM m.in. z uwagi na widoczność uczelni w kraju i na świecie, promocję dorobku naukowego pracowników – ukazanie potencjału, długoterminową archiwizację dorobku naukowego Uczelni i metadanych, lepsze zarządzanie i monitorowanie badań prowadzonych w uczelni, wspieranie edukacji studentów. Obecnie dostępne są tylko te publikacje, które są w zbiorach Biblioteki SUM.

Poddano również dyskusji kwestie zmian organizacyjnych Uczelni jakie niesie za sobą wejście w życie Ustawy 2.0. i związane z tym wprowadzanie wymaganych zmian po wejściu w życie przepisów tej Ustawy.