Raport z trzeciego posiedzenia ZESPOŁU DS. LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH

MONITORING DZIAŁAŃ WDRAŻAJĄCYCH STRATEGIĘ

W dniu 25.03.2019 r. odbyło się trzecie  spotkanie Zespołu ds. Logo HR monitorujące postęp zaplanowanych działań w ramach Strategii HR .

W sierpniu 2019 roku mijają dwa lata od przyznania SUM Logo HR co niesie za sobą konieczność przeprowadzenia wewnętrznej oceny okresowej procesu wdrażania strategii The Human Resources for Researchers .

Nadto poddano dalszej dyskusji możliwość publikacji na zasadach Open Access .  Zespół uznał za konieczne przeprowadzenie przez Bibliotekę SUM analizy  w zakresie wykazu czasopism dostępnych w tzw. otwartym dostępie, w których publikują pracownicy SUM.